خوش آمدید

هتل ورزش را دو سال است که تعطیل کرده اند

بخش درآمد زایی ما از این محل بود  به نحوی  که به طور میانگین ، ماهانه مبلغ 11 میلیون تومان و سالانه 160 میلیون تومان از این هتل منبع در آمد داشتیم علاوه بر اینکه مسابقات رسمی را در آنجا برگزار می کردیم

  • 2461
  • 0
ادامه مطلب