خوش آمدید

آناند ششمين اسکار خود را دريافت کرد

آناند استاد بزرگ شطرنج از کشور هند ، به ششمين اسکار خود دست يافت. آناند که دارنده ي عناوين قهرماني در سال هاي 1997 ، 1998 ، 2003 ، 2004 و 2007 است ، توانست اولين غير روسي باشد که به اين جايزه بيش از پنج بار دست پيدا مي کند.آناند عنوان خود را روز پنج شنبه از رئيس کل فيده دريافت کرد.

  • 2308
  • 0
ادامه مطلب