خوش آمدید

قهرمانی رده سنی 14 تا 18 سال خراسان رضوی 98

" آیین نامه قهرمانی شطرنج برق آسا و سریع

رده سنی 14 ، 16 ، 18 سال خراسان رضوی "

 

هیات شطرنج استان خراسان رضوی در نظر دارد با همکاری هیاتهای شهرستانهای تابعه مسابقات قهرماني رده های سنی شطرنج استان را در 6 جدول جداکانه و در 2 بخش دختران و پسران با شرايط زير برگزار نمايد.

  • 841
  • 0
ادامه مطلب

قهرمانی رده سنی 8تا12سال خراسان رضوی 98

" آیین نامه قهرمانی شطرنج برق آسا و سریع

رده سنی 8 ، 10 ، 12 سال خراسان رضوی "

 

هیات شطرنج استان خراسان رضوی در نظر دارد با همکاری هیاتهای شهرستانهای تابعه مسابقات قهرماني رده های سنی شطرنج استان را در 6 جدول جداکانه و در 2 بخش دختران و پسران با شرايط زير برگزار نمايد.

  • 889
  • 0
ادامه مطلب