خوش آمدید

گیلان مربی خارجی استخدام کرد .

استخدام مربیان خارجی  در استانها در چند نوبت دیگر نیز مشاهده شده ولی اینکه با قراردادی یک ساله باشد بابب جدیدی است که گیلان پیش قدم شده است ومطمئناً این آخرین مورد نیز نخواهد بود زیرا برخی استانهای دیگر نیز دراین راستا قدمهایی را برداشته اند ،که در آینده ای نه چندان دور اخبار جدیدی دراین زمینه خواهید شد .

  • 2017
  • 0
ادامه مطلب