خوش آمدید

رئیس هیأت خراسان رضوی منصوب گردید.

درتاریخ سه شنبه 29 اردیبهشت 1388 مجمع انتخاباتی هیأت شطرنج استان خراسان رضوی برگزار گردید . دراین مجمع که با حضور ...

 


18  نفر از خانواده شطرنج خراسان رضوی برگزار گردید مهندس محمدرضا وجدانی با کسب 18 رأی از 18 رأی مأخوذه به مدت 4 سال به سمت ریاست هیأت شطرنج خراسان رضوی انتخاب گردیدند .

اعضای شرکت کننده در این مجمع

داوود صفا    نائب رئیس فدراسیون

محمدرضا خوش باطن   معاون اداره کل تربیت بدنی

علیرضا تفریشی    سرپرست هیأت استان

مرضیه جلال

سیدجمال حسینی عطار

مسعود خجسته

محمدرضا قربانیان

هادی بخشایش

سعیدعربی

حسن موسوی قدس

مریم گلمکانی

ابوالفضل عابدی

ورئسا هیأتهای 5 شهرستان تابعه حضور داشتند .کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 2250
  • 0