Notice: Undefined offset: 8 in /home/rookir/domains/zbchess.ir/public_html/modules/Articles/config_function.php on line 1247

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/rookir/domains/zbchess.ir/public_html/modules/Articles/config_function.php on line 1247

Notice: Undefined offset: 8 in /home/rookir/domains/zbchess.ir/public_html/modules/Articles/config_function.php on line 1247

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/rookir/domains/zbchess.ir/public_html/modules/Articles/config_function.php on line 1247
هیات شطرنج خراسان رضوی - باشگاه شطرنج ذهن برتر - جشنواره سراسری شطرنج بانوان کشور 1398
خوش آمدید

جشنواره سراسری شطرنج بانوان کشور 1398

بیست و یکمین دوره مسابقات جشنواره سراسری شطرنج بانوان کشور 

13 الی 20 مرداد 1398 به میزبانی مشهد 
 


1 ) زمان مسابقه
مسابقات از روز یکشنبه مورخ 13 / 5 / 1398 راس ساعت 17 به میزبانی هیئت شطرنج استان خراسان رضوی در شهر مشهد آغاز خواهد شد. کلیه بازیکناان
میبایست پیش از شروع دور اول 30 دقیقه زودتر در محل مسابقه حاضر باشند. زمان آغاز بازی ها صبح ها ساعت 9:30 و بعد از ظهرهاا سااعت 17 مای
باشد.
2 ) قوانین حاکم
مسابقات ریتد Rated است و قوانین فدراسیون جهانی شطرنج )فیده ( حاکم بر مسابقات می باشد.
3 ) تعداد دور بازی ها
مسابقات در 9 یا 11 دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد .
تا 128 نفر در 9 دور برگزار می گردد.
4 ) زمان بازی
زمان بازی برای هر بازیکن 90 دقیقه به اضافه 30 ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی می باشد.
زمان مجاز غیبت برای هر بازیکن 30 دقیقه از زمان آغاز هر دور می باشد.
5 ) ردهبندی و گره گشایی
ردهبندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن، امتیازات یکساان کساب کارده
باشند برای تعیین رتبه آنها از روش گره گشایی به ترتیب زیر استفاده می گردد.
الف( رویارویی مستقیم ب(بوخ هولز قطع شده 1 ج(بوخ هولز قطع شده 2 د( بوخ هولز ه(مجموع بوخ هولز
6 ) شرایط ثبت نام
استانها مجازند هر تعداد بازیکنی را که صلاح بدانند با معرفی نامه کتبی هیئت شطرنج برای شرکت در مسابقات اعزام نمایند.
ارائه شماره عضویت معتبر در سیستم جامع فدراسیون جهت ثبت نام الزامی میباشد. هیئتهای سراسر کشور موظفند از معرفی افراد فاقد شماره عضویت
معتبر خودداری نمایند.
7 ) ورودیه مسابقات
مبلغ ورودیاه تا پایان تاریخ 8 مرداد برای هر بازیکن 120،000 تومان میباشاد.
ورودیه بازیکنانی که به عنوان قهرمان اساتان معرفی شدهاند 100،000 تومان است.
توجه : از تاریخ 9 مرداد 30،000 تومان به مبلغ ورودیه اضافه می گردد.
مهلت ثبت نام تا پایان روز شنبه 12 مرداد است.
8 ) شرایط اسکان
- هتل 3 ستاره صبا در بلوار فردوسی مشهد با فاصله یک دقیقه  تا محل مسابقه در اتاقهای 2 و 3 تخته باا 3 وعاده غا ا هار نفار 000001
تومان جهت رزرو با شماره 09155080696 تا 3 روز به شروع مسابقه تماس برقرار نمایید .
- اسکان در مهمانپ یر ممتاز که پنج تا ده دقیقه تا محل مسابقه با ماشین راه هست و اتاقها دارای سرویس بهداشتی و حمام است . دو تخته و سه تخته
هر نفر 35000 تومان
هزینه اسکان نفرات سهمیه در هتل ارس می باشد که رایگان است.
• به همراه داشتن وسایل شخصی ) مسواک، خمیردندان ملحفه،...( بر عهده نفرات میباشد.
9 ) برنامهی بازیها
جدول 9 دوری
عصر 17:00
صبح 09:30
تاریخ
روز
دور اول ورود 13 / 05 / 98 یکشنبه
دور سوم
دور دوم
14 / 05 / 98
دوشنبه
دور چهارم - 15 / 05 / 98 سه شنیه
دور ششم
دور پنجم
16 / 05 / 98
چهارشنبه
دور هفتم - 17 / 05 / 98 پنج شنبه
دور هشتم
-
18 / 05 / 98
جمعه
دور نهم خروج 19 / 05 / 98 شنبه
جدول 11 دوری
عصر 17:00
صبح 09:30
تاریخ
روز
دور اول ورود 13 / 05 / 98 یکشنبه
دور سوم
دور دوم
14 / 05 / 98
دوشنبه
دور چهارم - 15 / 05 / 98 سه شنیه
دور ششم
دور پنجم
16 / 05 / 98
چهارشنبه
دور هفتم - 17 / 05 / 98 پنج شنبه
دور نهم
دور هشتم
18 / 05 / 98
جمعه
دور دهم - 19 / 05 / 98 شنبه
خروج
دور یازدهم
20 / 05 / 98
یکشنبه
10 ) جوایز
جوایز
نفر اول 1000،000 تومان
نفر دوم
800،000 تومان
نفر سوم 700،000 تومان
نفر چهارم
600،000 تومان
نفر پنجم 500،000 تومان
نفر ششم
400،000 تومان
نفر هفتم 300،000 تومان
نفر هشتم
200،000 تومان
نفر نهم 200،000 تومان
نفر دهم
200،000 تومان
• به 3 نفر برتر این مسابقات حکم و مدال اعطا می گردد.
• تبصره 1 : چنانچه دو یا چند بازیکن امتیاز یکسان کسب کنند، جوایز تقسیم نمی شود و گره گشایی اعمال خواهد شد.
11 ) انتخاب نفرات
مسابقات قهرمانی بانوان در سال 1398 در دومرحله انجام خواهد شد:
مرحله دوم و نهایی مسابقات قهرمانی کشور با 12 شرکت کننده و به روش دوره ای انجام خواهد گرفت.
شرکت کنندگان شامل :
قهرمان کشور در دوره قبل )خانم آنوشا مهدیان(
• نفرات منتخب جشنواره
• تمام بازیکنان "فعال" با ریتینگ بین المللی بالاتر از 2200 بر اساس فهرستی که یک روز مانده به پایان مهلت ثبت نام مسابقات فینال کشور
اعلام خواهد شد.
توضیح: در صورت انصراف هر یک از بازیکنان ، نفرات بعدی از جشنواره جایگزین خواهد شد .
تبصره : بازیکنانی که مجازند بدون شرکت در جشنواره در مرحله نهایی شرکت کنند، در صورتی که در جشنواره حضور یابند به منزله انصراف از حقی است که برای
آنها در نظر گرفته شده است. و فقط در صورت انتخاب شدن حق حضور در مرحله نهایی را خواهند داشت.
12 ( نحوه ثبت نام و پذیرش
هیات های استانی تا پایان وقت اداری روز شنبه 12 مرداد فرصت دارند اسامی نفرات اعزامی را به میزبان ارساال نمایناد. و پاس از مورخاه فاو میزباان
تعهدی در پ یرش شرکت کنندگان ندارد.
13 ( هیئت ژوری
پیش از شروع دور اول ، برگزار کننده اعضای هیئت ژوری را معرفی می نماید. هر گونه اعتراض به رای سرداور تاا نایم سااعت پاس از پایاان آن دور باه
صورت کتبی و با پرداخت مبلغ 50 هزار تومان امکان پ یر خواهد بود. بدیهی است در صورتی که اعتراض وارد باشد مبلغ مورد نظار باه باازیکن معتارض
عودت داده خواهد شد.
توجه : به استناد بخشنامه صادر شده از سوی فدراسیون شطرنج بازیکنان مجاز نیستند بدون اجازه سرداور مسابقات اقادام باه تارک جادول و انصاراف از
مسابقات نمایند و بازیکنان خاطی مطابق بخشنامه م کور به مدت 6 ماه از شرکت در هرگونه مسابقه ریتد محروم می شوند. ضمنا درخواست انصراف بایاد
قبل از قرعه کشی به صورت کتبی و با امضا بازیکن به سرداور مسابقات ارائه گردد .
14 ( اطلاعات
رئیس هیات شطرنج خراسان رضوی : آقای رضا پاشانجاتی 09155080696
دبیر هیات شطرنج استان : آقای اسدالله طالبی 9038938860
مسئول کمیته مسابقات : آقای حامد سعیدی 09153093153
مسئول جدول سیستم جامع : آقای علیرضا پاشانجاتی 09155237639
نحوه پرداخت ورودیه شرکت در مسابقات
واریز به شماره حساب 0109887771005 بانک ملی بنام هیات شطرنج خراسان رضوی
یا شناسه شبا:
IR62 0170 0000 0010 9887 771005
و یا مراجعه حضوری و پرداخت از طریق کارت خوان هیات شطرنج
تلفنهای هیات شطرنج خراسان رضوی :
05137635815 و 05137635575
فاکس : 02143856478
آدرس محل برگزاری مسابقات : مشهد ، بلوار فردوسی ، مجموعه ورزشی شهید بهشتی ، از درب خیابان یاس ، هیات شطرنج خراسان رضوی
آدرس محل اسکان : - هتل 3 ستاره ارس در بلوار فردوسی مشهد با فاصله یک دقیقه پیاده روی تا محل مسابقه در اتاقهای 2و 3 تخته با 3 وعده غ ا هر نفر
100000 تومان جهت رزرو با شماره 09155080696 تا 3 روز به شروع مسابقه تماس برقرار نمایید.
- اسکان در مهمانپ یر ممتاز که پنج تا ده دقیقه تا محل مسابقه با ماشین راه هست و اتاقها دارای سرویس بهداشتی و حمام است. دو تخته و سه تخته هر نفر
35000 تومان


کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 858
  • 1